Statistica Sociala 2011-2012
(statistica_sociala)

 
 Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 
 

Cadru didactic curs, seminar: Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean
Facilitator/tutore online: Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean
Număr total de ore alocat studenților pentru învățare 125, din care:
• Curs 28
• Seminar 14
• Studiu individual 83
Lista obiectivelor/competențelor specifice/transversale:
• Cunoaştere şi înţelegere: cunoasterea specificului metodelor cantitative de analiza a datelor empirice; formarea de aptitudini de cercetare empirica si interpretare a datelor empirice cantitative
• Explicare şi interpretare: Interpretarea datelor si explicarea relatiilor sociale exprimate de variabile si de legaturile statistice reliefate prin metode specifice de analiza.
• Instrumental – aplicative: formarea aptitudinilor de cercetare empirica; facilitarea operarii cu metoda cantitaiva in realizarea unor analize stiintifice privind fenomenele politice si sociale.

Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere