Politică comparată 2012 - 2013
(politică_comparată_2013)

 
 Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 
 

Cadru didactic curs, seminar: Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean
Facilitator/tutore online: Lect. Univ. Dr. Aurelian Muntean

Număr total de ore alocat studenților pentru învățare 125, din care:
• Curs 28
• Seminar 14
• Studiu individual 83

Lista obiectivelor/competențelor specifice/transversale:
• Cunoaştere şi înţelegere: cunoasterea fundamentelor conceptuale si metodologice privind comparativismul; formarea de aptitudini de cercetare comparativa.
• Explicare şi interpretare: Interpretarea critica a teoriilor comparativiste
• Instrumental – aplicative: formarea aptitudinilor de cercetare comparativa; facilitarea operarii cu metoda comparativa in realizarea unor analize stiintifice privind fenomenele politice.

Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere