Ideologii politice 2012 - 2013
(IP2013)

 
 Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 
 

Seminarul de Ideologii Politice are urmatoarele obiective: a) familiarizarea cu principalele ideologii şi doctrine politice clasice – liberalism, conservatorism, marxism, socialism, social-democraţie, democraţie-creştină, naţionalism, anarhism, fascism; b) conceptualizarea principalelor valori şi principii expuse în ideologiile clasice: asumpţii legate de natura umană, valorile şi ordonarea lor, principii ale dreptăţii distributive, perspectivele economice adoptate de fiecare ideologie, raportarea la probleme de etică politică şi problematizarea schimbării politice.

Ca domeniu subsumat teoriei politice, studiul ideologiilor are graniţe ce depăşesc capacitatea de sinteză individuală, insa seminarul acoperă minimal textele fundamentale ale fiecarei orientari..

Supoziţia adoptată aici asupra ideologiilor este cea a „asemănărilor de familie” între gânditorii integraţi sub umbrela unei etichete ideologice sau alteia. Există afinităţi, apropieri în interiorul unei ideologii politice dar şi diferenţe, argumente diferite şi chiar concluzii divergente.

Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere